ictnews
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, doanh nghiệp viễn thông không phải khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ Quỹ Viễn thông công ích (VTCI) do thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

Căn cứ theo quy định của Bộ Tài chính, dịch vụ viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính vừa có ý kiến trả lời văn bản Cục Viễn thông - Bộ TT&TT đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích.

Theo đó, Tổng cục Thuế cho biết, tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 219/2013 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (Thông tư 219) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT có “Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến)”.

Căn cứ quy định này, dịch vụ viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Viễn thông báo cáo Bộ TT&TT hướng dẫn rõ phạm vi dịch vụ viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ để doanh nghiệp viễn thông thực hiện.

Về khoản chi hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích cho doanh nghiệp viễn thông thực hiện dịch vụ viễn thông công ích, Tổng cục Thuế cho biết, khoản 1 Điều 5 Thông tư 219 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT có “Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác...”.

Theo quy định nêu trên, doanh nghiệp viễn thông không phải khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ Quỹ Viễn thông công ích do thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông công ích.

Đối với việc lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Tổng cục Thuế hướng dẫn, điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 39 ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định, ngoài nội dung bắt buộc (theo mẫu), tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo logo, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

Cũng tại Thông tư 39 của Bộ Tài chính, điểm b khoản 1 Điều 16 quy định nguyên tắc lập hóa đơn: người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương và tiên dùng nội bộ (trừ hàng hóa luận chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được bằng máy tính  nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Căn cứ quy định trên, để đảm bảo phản ánh giá trị dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, khi cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông lập hóa đơn GTGT cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện giá trị dịch vụ gồm: cước dịch vụ viễn thông công ích thu từ khách hàng theo khung giá cước quy định và giá trị nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích. Đồng thời, hóa đơn ghi rõ số tiền khách hàng phải trả, số tiền doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích.

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt ngày 24/7/2015 với kinh phí dự kiến thực hiện là 11.000 tỷ  đồng được bảo đảm từ nguồn thu của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Trong đó, kế hoạch kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần chiếm 70% tổng kinh phí toàn bộ Chương trình. Kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho một doanh nghiệp viễn thông để phát triển hạ tầng viễn thông trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Chương trình không vượt quá 70% tổng kinh phí dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Chương trình, trừ trường hợp trên địa bàn cụ  thể hoặc đối với nhiệm vụ cụ thể, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. Việc quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện trên cơ sở thực hiện của doanh nghiệp và dự toán đã được phê duyệt.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google