ictnews
Theo Thông tư 13 của Bộ TT&TT có hiệu lực từ ngày 15/7/2016, doanh nghiệp chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về trả cho mạng cố định hoặc mạng di động có thuê bao kết cuối cuộc gọi, giá cước kết nối là 1.100 đồng/phút.

Thông tư 13 của Bộ TT&TT quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 25/5/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 13 quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về trả cho mạng viễn thông cố định mặt đất (mạng cố định) hoặc trả cho mạng viễn thông di động mặt đất (mạng di động) của các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào thuê bao của mạng cố định hoặc vào thuê bao của mạng di động.

Thông tư 13 quy định, doanh nghiệp chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về trả cho mạng cố định hoặc mạng di động có thuê bao kết cuối cuộc gọi, giá cước kết nối là 1.100 đồng/ phút. Giá cước kết nối này không chịu thuế giá trị gia tăng.

Mức giá cước kết nối trên đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Cũng theo Thông tư 13, căn cứ tình hình kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về, báo cáo giá cước thanh toán của doanh nghiệp, Cục Viễn thông có trách nhiệm công bố giá cước thông thường trung bình thanh toán của dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về và tỷ lệ điều chỉnh bị coi là giảm giá cước thanh  toán điện thoại quốc tế chiều về quá thấp cho từng thời kỳ.

Về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông, Thông tư nêu rõ, đối với các vấn đề liên quan đến sản lượng, các doanh nghiệp có quyền tiến hành đàm phán với đối tác nước ngoài để thỏa thuận về sản lượng quốc tế chiều về Việt Nam từ đối tác. Hợp đồng ký với đối  tác nước ngoài phải có quy định ràng buộc về kinh tế để đảm bảo đối tác nước ngoài thực hiện đúng sản lượng đã cam kết.

Trên cơ sở thỏa thuận sản lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về đã đăng ký được với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp có quyền ký thỏa thuận với doanh nghiệp có thuê bao để mở kênh theo sản lượng tháng và kế hoạch năm.

Đồng thời, doanh nghiệp có thuê bao có nghĩa vụ không được có hành vi hạn chế việc chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về đồng thời phải có biện pháp để ràng buộc trách nhiệm thanh toán cước kết nối, sản lượng cam kết, công tác phòng, chống kinh doanh trái phép dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về có thuê bao, giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về có thuê bao và không có thuê bao cũng như giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về không có thuê bao.

Bên cạnh việc quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông đối với các vấn đề liên quan đến giá cước thông thường trong kênh thanh toán của dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về và các vấn đề liên quan đến kết nối, thanh toán, Thông tư 13 của Bộ TT&TT cũng quy định các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về có nghĩa vụ tham gia ký và thực hiện nghiêm Thỏa thuận phối hợp chống gian lận cước quốc tế; đồng thời tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp khác và với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.

M.T

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google