ictnews
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015, trong đó giành đến 70% kinh phí để hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông.

Sáng 16/5, tại Đà Nẵng, Bộ TT &TT tổ chức “Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là các cơ quan Trung ương; Các đơn vị thuộc Bộ TT & TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp viễn thông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT & TT Phạm Hồng Hải cho rằng:  Căn cứ Luật Viễn thông và các văn bản pháp luật liên quan, Bộ TT & TT đã xây dựng và được Thủ tưởng Chính phủ  phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, đặc biệt chương trình của giai đoạn này dành đến 70% kinh phí để hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, việc hỗ trợ dịch vụ là hướng tới từng đối tượng cụ thể và trong tổ chức thực hiện cố gắng phân định rõ trách nhiệm của Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp.

Sau khi chương trình được phê duyệt, Bộ TT&TT và Bộ Tài chính đã tích cực xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình. Đến nay đã ban hành được 3 thông tư là: Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/016 và Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT của Bộ TT&TT.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các nội dung cơ bản của Chương trình 1168; Chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Hướng dẫn xây dựng danh mục và tổng mức đầu tư sơ bộ các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng mạng viễn thông; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích năm 2016, đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến liên quan đến nội dung các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn. 

"Việc thực hiện các chính sách công ích, an sinh xã hội bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn và sẽ phát sinh những tình huống cụ thể mà khi xây dựng chính sách chưa hể bao quát hết được. Bộ TT&TT tin tưởng rằng thông qua Hội nghị này, sẽ tổng hợp các vấn đề  phát sinh, các nội dung bất cập tại các địa phương, doanh nghiệp... để nghiên cứu, giải quyết nhằm hạn chế được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2005-2010, chúng ta đã thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình 74 đã đạt những kết quả cơ bản: Đã đẩy nhanh việc phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân trên cả nước, trong đó tập trung phát triển phổ cập dịch vụ cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet giữa các vùng; đã tạo cơ hội cho khoảng 20 triệu người dân trên địa bàn 4.349 xã và 41 đảo tiếp cận và sử dụng dịch vụ điện thoại và truy cập Internet; Chương trình không chỉ phổ cập dịch vụ viễn thông công ích mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Tỷ lệ số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thọai công cộng đạt khoảng 97%; hoàn thành cơ bản mục tiêu; tỷ lệ số xã có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng đạt khoảng 55% so với mục tiêu đề ra là 70%; đáp ứng nhu cầu sử dụng miễn phí các dịch vụ viễn thông bắt buộc.

Tuy nhiên, Chương trình 74  còn một số tồn tại, hạn chế: Chưa ban hành đầy đủ hệ thống chính sách hướng dẫn thực hiện (như  quy định về hỗ trợ cấp vốn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, cơ chế triển khai thực hiện hỗ trợ đối với các dịch vụ viễn thông khẩn cấp); Còn bất cập trong công tác dự báo, tính ổn định của chính sách chưa cao và còn một số nội dung chưa phù hợp với thực tế. Quản lý theo cơ chế giao kế hoạch và đặt hàng hàng năm có rất nhiều khó khăn trong điều kiện công tác dự báo còn hạn chế, địa bàn triển khai rộng, sản lượng dịch vụ lớn, thực hiện báo cáo hàng năm không kịp thời, chưa có công cụ hiệu quả để quản lý và giám sát thực hiện; Sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý chưa đạt hiệu quả cao. Không đảm bảo được đúng thời gian thực hiện theo quy định đối với từng nội dung công việc trong quy trình thực hiện, từ khâu kế hoạch đến khâu nghiệm thu, thanh quyết toán...

Hải Yến

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google