Bốn nguyên tố mới được thêm vào bảng tuần hoàn hóa học trong tháng 1 sắp có tên gọi chính thức.
4-nguyen-to-hoa-hoc-sieu-nang-moi-sap-co-ten-goi

4 nguyên tố mới có số hiệu 113, 115, 117 và 118 được thêm vào bảng tuần hoàn hồi tháng 1. Ảnh: Live Science.

Các nguyên tố hóa học mới sẽ mang tên nihonium (ký hiệu Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), và oganesson (Og), BBC đưa tin. Cho đến nay, nhóm 4 nguyên tố ở hàng thứ 7 của bảng tuần hoàn chỉ được nhắc tới với số proton trong mỗi nguyên tử, tương ứng là 113, 115, 117 và 118.

Những tên gọi phải trải qua quá trình tham khảo ý kiến trong vòng 5 tháng. Nếu không gặp ý kiến phản đối nào, chúng sẽ được Liên đoàn Quốc tế về Vật lý/Hóa học Thuần túy và Ứng dụng chính thức xác nhận.

Cả 4 nguyên tố siêu nặng đều là sản phẩm tổng hợp của các nhà khoa học. Chúng không tồn tại ở trạng thái tự nhiên và được tạo ra bằng cách bắn phá hai hạt nhân nhỏ hơn.

Theo thông lệ, người hoặc tổ chức phát hiện ra nguyên tố mới có quyền đề xuất tên gọi. Tên gọi của nguyên tố có thể lấy theo một khái niệm trong truyền thuyết, khoáng chất, địa điểm, quốc gia, đặc tính hoặc nhà khoa học. Tên gọi này cần phải không trùng lặp và hợp lý về mặt lịch sử và hóa học.

Nihonium gợi nhắc tới cách gọi Nhật Bản trong tiếng Nhật. Nguyên tố do viện nghiên cứu RIKEN Nishina Center for Accelerator Science tìm ra.

Moscovium được đặt theo tên một vùng ở Moscow, Nga, nơi đặt Viện Hợp tác Nghiên cứu Hạt nhân, đơn vị phát hiện nguyên tố.

Tennessine là tên gọi nhằm ghi nhận những hỗ trợ của bang Tennessee, Mỹ trong quá trình tìm ra nguyên tố của Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge và Đại học Vanderbilt.

Oganesson vinh danh nhà vật lý hạt nhân Yuri Oganessian, người đóng vai trò chính trong nghiên cứu nguyên tố mới.

Xem thêm: Tìm thấy số nguyên tố lớn nhất từ trước tới nay

Phương Hoa

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google