Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi thực hiện hoạt động nghiên cứu không vì mục đích hòa bình, làm phương hại đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam sẽ bị cấm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khi nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam phải được sự cho phép và chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thể hiện bằng quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. 

Nghị định nêu rõ 8 trường hợp hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam bị từ chối cấp phép, gồm: Thứ nhất, tổ chức, cá nhân nước ngoài không vì mục đích hòa bình, làm phương hại đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, hoạt động quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam; làm phương hại đến trật tự, an toàn trên biển; hoạt động bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng vật liệu nổ, hóa chất độc ... khi hoạt động nghiên cứu ở vùng biển Việt Nam sẽ bị cấm. Ảnh: Hoài Thương.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng vật liệu nổ, hóa chất độc ... khi hoạt động nghiên cứu ở vùng biển Việt Nam sẽ bị từ chối. Ảnh: Hoài Thương.

Thứ hai, nghiên cứu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên biển đang được tiến hành hợp pháp trong vùng biển Việt Nam. 

Thứ ba, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng vật liệu nổ, hóa chất độc, các phương tiện, thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối với người, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường biển, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Thứ tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài có xây dựng đảo nhân tạo, công trình trên biển.

Thứ năm, thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp không chính xác hoặc thông tin về mục tiêu, nội dung của hoạt động nghiên cứu khoa học không phù hợp với sự thực hiển nhiên.

Thứ sáu, tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được cấp phép trước đây để nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Thứ bảy, đối tượng thực hiện khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép thực hiện.

Thứ tám, đối tượng nghiên cứu trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam; nghiên cứu khoa học có khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển không hợp tác nghiên cứu khoa học với phía Việt Nam khi Việt Nam có yêu cầu.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google