Đây là những bức ảnh xuất sắc nhất Giải thưởng Nhiếp ảnh bằng iPhone (iPhone Photography Awards) năm nay.

Những người chiến thắng trong giải thưởng nhiếp ảnh bằng iPhone thường niên (iPhonePhotography Awards) vừa được công bố mới đây. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhiếp ảnh gia bằng di động nói chung và qua iPhone nói riêng. Năm nay, giải nhất thuộc về tác phẩm của một người Trung Quốc có tên Siyuan Niu.

Mới bạn đọc chiêm ngưỡng toàn bộ 61 tác phẩm đoạt giải năm nay.

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 1.

Giải thưởng lớn, "Người đàn ông và con đại bàng"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 2.

Giải nhất, "Nhà thờ hiện đại"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 3.

Giải nhì, "Cô gái nghiêng mình theo gió"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 4.

Giải ba, "Vùng đất diệu kì"

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 5.

Giải nhất hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 6.

Giải nhì hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 7.

Giải ba hạng mục Ảnh trừu tượng

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 8.

Giải nhất hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 9.

Giải nhì hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 10.

Giải ba hạng mục Ảnh kiến trúc

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 11.

Giải nhất hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 12.

Giải nhì hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 13.

Giải ba hạng mục Ảnh động vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 14.

Giải nhất hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 15.

Giải nhì hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 16.

Giải ba hạng mục Ảnh trẻ em

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 17.

Giải nhất hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 18.

Giải nhì hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 19.

Giải ba hạng mục Ảnh hoa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 20.

Giải nhất hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 21.

Giải nhì hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 22.

Giải ba hạng mục Ảnh thức ăn

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 23.

Giải nhất hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 24.

Giải nhì hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 25.

Giải ba hạng mục Ảnh cảnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 26.

Giải nhất hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 27.

Giải nhì hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 28.

Giải ba hạng mục Ảnh đời sống

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 29.

Giải nhất hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 30.

Giải nhì hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 31.

Giải ba hạng mục Ảnh tự nhiên

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 32.

Giải nhất hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 33.

Giải nhì hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 34.

Giải ba hạng mục Ảnh thời sự

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 35.

Giải nhất hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 36.

Giải nhì hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 37.

Giải ba hạng mục Ảnh khác

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 38.

Giải nhất hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 39.

Giải nhì hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 40.

Giải ba hạng mục Ảnh Panoroma

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 41.

Giải nhất hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 42.

Giải nhì hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 43.

Giải ba hạng mục Ảnh con người

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 44.

Giải nhất hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 45.

Giải nhì hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 46.

Giải ba hạng mục Ảnh chân dung

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 47.

Giải nhất hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 48.

Giải nhì hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 49.

Giải ba hạng mục Ảnh mùa

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 50.

Giải nhất hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 51.

Giải nhì hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 52.

Giải ba hạng mục Ảnh tĩnh vật

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 53.

Giải nhất hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 54.

Giải nhì hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 55.

Giải ba hạng mục Ảnh bình minh

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 56.

Giải nhất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 57.

Giải nhì hất hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 58.

Giải ba hạng mục Ảnh du lịch

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 59.

Giải nhất hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 60.

Giải nhì hạng mục Ảnh cây

Bạn có tin tất những bức hình tuyệt vời này đều được chụp bằng iPhone? - Ảnh 61.

Giải ba hạng mục Ảnh cây

(Tham khảo: TIME)

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google