ictnews
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an phối hợp cùng Bộ KH&ĐT và Viettel khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào triên khai trong tháng 9/2016.

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia  về dân cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 11/2015, có thời gian thực hiện trong 2 năm 2016 - 2017 với tổng giá trị dự án là 3.367 tỷ đồng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 25/8, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020  tại cuộc họp ngày 16/8 của Ban chỉ đạo.

Theo thông báo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2016, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ. Cụ thể, đã ban hành Thông tư 07 ngày 1/2/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và hướng dẫn thi hành Nghị định 137 ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân; đã hướng dẫn việc cấp, quản lý số định danh cá nhân. Bước đầu thấy rằng thủ tục cấp số định danh cá nhân được thực hiện nhanh chóng và đơn giản.

Bên cạnh kết quả nêu trên, còn một số nhiệm vụ chưa được triển khai đúng kế hoạch: chưa thực hiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với dự án CSDL quốc gia về dân cư sau khi đã được Bộ Công an phê duyệt dự án khả thi; một số cơ quan chưa bảo đảm tiến độ rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án tập trung thực hiện một số công việc trong thời gian tới.

Trong đó, về hoạt động của Ban chỉ đạo, cùng với việc giao Bộ Tư pháp  xây dựng dự thảo Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ này tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch đã đề ra. Thành viên Ban chỉ đạo gắn trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành mình.

Đối với việc triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ KH&ĐT và Tập đoàn Viettel khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa dự án CSDL quốc gia về dân cư vào triển khai trong tháng 9/2016.

Bộ Công an cũng được yêu cầu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư trong tháng 9/2016.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác thu thập, nhập thông tin công dân vào CSDL quốc gia về dân cư để bảo đảm cho quá trình thu thập, nhập dữ liệu được chính xác, khoa học.

Về công tác rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành kết quả rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

Các Bộ, ngành tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát để xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân; tổ chức xin ý kiến của các chuyên gia, các địa phương về phương án đơn giản hóa bảo đảm tính khoa học, khả thi; hoàn thiện phương án đơn giản hóa của Bộ, ngành mình trong quý III/2016.

Cuối tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư. Có thời gian thực hiện trong 2 năm từ 2016 - 2017, với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước, dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư có cơ quan chủ quản là Bộ Công an và chủ đầu tư là Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an. Mục tiêu của dự án này là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc,  tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cũng tại quyết định này, Thủ tướng đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện dự án; đồng thời cho phép Viettel được sử dụng lợi nhuận sau thuế để thực hiện dự án và sẽ được bố trí ngân sách nhà nước để hoàn trả sau khi dự án hoàn thành.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google