ictnews
Một nội dung của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện trên phạm vi toàn quốc là thông tin về tình hình ứng dụng CNTT: sử dụng máy tính, mạng Internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa.

Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. 

Theo đó, tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệm và thủy sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủ sản năm 2016), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Cuộc tổng điều tra này phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT-XH của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước.

Số liệu sơ bộ của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trong đó có nội dung thông tin về tình hình ứng dụng CNTT sẽ được công bố vào tháng 12/2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Nội dung Tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm 6 nhóm thông tin chính: Thông tin chung về cơ sở; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông tin về tình hình ứng dụng CNTT; Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Trong đó, thông tin chung về cơ sở gồm: thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; loại hình cơ sở: loại hình doanh nghiệp, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động gồm: thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động.

Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Thông tin về tình hình ứng dụng CNTT gồm có: sử dụng máy tính, mạng Internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng Internet.

Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn.

Với nội dung thông tin chuyên đề về doanh nghiệp, cuộc tổng điều tra sẽ tập trung thu thập thông tin về gia công hàng hóa xuất khẩu với nước ngoài và mức độ sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cũng theo quyết định mới ban hành, thời gian thực hiện  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 1/3/2017 và kết thúc vào ngày 30/7/2017, được tiến hành theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến 30/5/2017, thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Còn ở giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2017, sẽ thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Số liệu sơ bộ của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ được công bố vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức được công bố vào quý III/2018.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ThếGiớiCôngNghệ.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google